Asociaţia Mod of Life a luat fiinta în luna iulie 2010 la initiativa a 2 profesori de educatie fizica si sport , specialisti in facilitarea de grupuri pentru a creste capacitatea de organizare si calitatea serviciilor oferite tinerilor pentru formarea si dezvoltarea personala a acestora.

Ca urmare a numarului mare de proiecte la care membrii fondatori ai asociatiei si- au adus aportul pentru buna realizare a acestora (Cupa Cartierelor, Spune nu Drogurilor, Memorialul Jean Olteanu) alaturi de cei 2 membrii fondatori au venit si un numar de 20 de voluntari cu varste cuprinse intre 15-17 ani.

Ulterior Mod of life a inteles ca tinerii se pot forma mai ales participand activ la dezvoltarea propriei comunitati.

Asociaţia are ca scop promovarea tinerilor şi a iniţiativelor acestora, promovarea valorilor şi principiilor democraţiei moderne, dezvoltarea ofertei de servicii de informare, consiliere şi consultanţă pentru tineri

1. Obiective pe termen scurt:

 • Să derulăm proiecte concrete în domeniul educaţiei, sănătăţii şi drepturilor omului care să contribuie efectiv la îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale tinerilor ;
 • Să  dezvoltăm parteneriate durabile cu autorităţile publice locale şi centrale precum şi cu societatea civilă pentru îmbunătăţirea situatiei tinerilor din judetul Mehedinti si nu numai;

2. Obiective pe termen lung:

 • Imbunatatirea condiţiile de trai ale tinerilor din România;
 • constientizarea şi sprijinirea autorităţile publice locale în vederea adoptării unor măsuri concrete în vederea îmbunătăţirii situaţiei tinerilor;
 • împuternicirea şi implicarea tinerii în procesul de luare a deciziilor la nivel local;
 • familiarizarea cu valorile culturii, artei, istoriei şi tradiţiilor
 • aplicarea accelerată a aquis-ului comunitar
 • sprijinirea activităţilor sportive, civice şi ecologice
 • promovarea dialogului intercultural, cetateniei active
 • dezvoltarea de proiecte şi programe care să stimuleze creativitatea individuală şi de grup
 • realizarea de materiale media şi publicaţii
 • stimularea utilizării mijloacelor de educaţie non formală de către tineri
 • încurajarea parteneriatelor sociale în vederea dezvoltării abilităţilor anteprenoriale

Asociaţia Mod of Life îşi va atinge aceste obiective prin:

 • Derularea de programe de promovare şi susţinere a participării tinerilor şi studenţilor la educaţia formală şi non-formală;
 • Prevenirea şi combaterea discriminării la nivel local, regional şi naţional a grupurilor vulnerabile;
 • Realizarea de parteneriate cu reprezentanţi ai autoritaţilor publice locale şi centrale, ai mass-media cât şi cu cei ai societaţii civile în vederea elaborării şi derularii de proiecte pentru tineri.

Asociatia intentioneaza sa creasca implicarea tinerilor in activitati de promovare a unor stiluri de viata sanatoasa prin activitati fizice desfasurate sub forma de joc, sportul devenind un instrument de promovare a cetateniei active si includerii sociale a tinerilor.